خرید پارچ

پارچ (شامل 6 محصول)

پارچ گرد چاپدار بورا
پارچ گرد رنگی بورا
پارچ شفاف چهارگوش هانا
پارچ همزن دار چهارگوش روناک
پارچ چهارگوش کریستال روناک
پارچ و لیوان چهارگوش کریستال روناک

سایر محصولات

سایر محصولات در بورا پلاستیک